Tarieven

Wij geven op de meeste nazorg 10 % korting.

  • R0884.48Eénvlaks composiet inlay
  • R09161.92Tweevlaks composiet inlay
  • R10211.20Drievlaks composiet inlay
  • R11126.72Eénvlaksinlay
  • R12197.12Tweevlaksinlay
  • R13281.60Drievlaksinlay
  • R1435.20Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties
  • R24309.76Kroon op natuurlijk element
  • R2963.36Confectiekroon
  • R3170.40Opbouw plastisch materiaal
  • R3270.40Gegoten opbouw, indirecte methode
  • R33140.80Gegoten opbouw, directe methode
  • R34281.60Kroon op implantaat
  • R40211.20Eerste brugtussendeel
  • R45105.60Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel
  • R49176.00Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
  • R5035.20Metalen fixatiekap met afdruk
  • R5535.20Gipsslot met extra afdruk
  • R60140.80Plakbrug zonder preparatie
  • R61211.20Plakbrug met preparatie
  • R6549.28Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel
  • R6628.16Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
  • R6730.27Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
  • R7077.44Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
  • R7177.44Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond
  • R7428.16Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
  • R7570.40Opnieuw vastzetten plakbrug
  • R7635.20Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
  • R7735.20Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
  • R7884.48Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
  • R79140.80Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
  • R8035.20Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies
  • R8514.08Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies
  • R90Gedeeltelijk voltooid werk ( kostprijs )
  • R91176.00Wortelkap met stift
  • R9295.04Passen restauratieve proefopstelling in de mond
  • A1017.60Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving
  • A159.15Oppervlakte verdoving
  • A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie ( kostprijs )
  • A3056.32Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie
  • B1035.20Prestatie waarin uitleg wordt gegeven over toepassing van lachgassedatie. Eenmalig per behandeling in rekening te brengen.
  • B1135.20Toediening roesje (lachgassedatie)
  • B1244.48Overheadkosten roesje (lachgassedatie)
  • C00153.50Consult ten behoeve van een intake
  • C00226.75Consult voor een periodieke controle
  • C00326.75Consult, niet zijnde periodieke controle
  • C01026.75Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen
  • C011126.72Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion
  • C012126.72Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan
  • C01335.20Studiemodellen
  • C01442.24Pocketregistratie
  • C01584.48Parodontiumregistratie
  • C016211.20Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling
  • C02021.12Mondzorg aan huis
  • C02129.57Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)
  • C02214.08Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
  • T012204.16Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
  • T02138.02Grondig reinigen wortel, complex
  • T02228.16Grondig reinigen wortel, standaard
  • T032126.72Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus
  • T03377.44Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling
  • T042107.01Consult parodontale nazorg
  • T043142.21Uitgebreid consult parodontale nazorg
  • T044189.38Complex consult parodontale nazorg
  • T070228.80Flapoperatie tussen twee elementen
  • T071352.01Flapoperatie per sextant (één zesde deel)
  • T072422.41Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)
  • T07370.40Directe postoperatieve zorg, eerste zitting
  • T074189.38Directe postoperatieve zorg, volgende zitting
  • T07688.00Tuber- of retromolaarplastiek
  • T101123.20Tuber- of retromolaarplastiek
  • T10266.88Tandvleescorrectie, één element
  • T103176.00Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen
  • T111422.41Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)
  • T112140.80Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element
  • T113228.80Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal
  • T121228.80Kroonverlenging, één element
  • T122422.41Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen
  • T141133.76Tandvleestransplantaat
  • T142422.41Recessie bedekking met verplaatste lap
  • T15170.40Directe postoperatieve zorg, eerste zitting
  • T152189.38Directe postoperatieve zorg, volgende zitting
  • T16149.28Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
  • T16295.04Behandeling tandvleesabces
  • T16376.03Toepassing lokaal medicament
  • T16428.16(Draad)Spalk
  • T16570.40Uitgebreide voedingsanalyse
  • E0249.28Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
  • E0338.72Consult na tandheelkundig ongeval
  • E0458.12Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten
  • E13126.72Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
  • E14183.04Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
  • E16239.36Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
  • E17295.68Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
  • E1921.12Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting
  • E31140.80Snij-/ hoektand
  • E32197.12Premolaar
  • E33253.44Molaar
  • E3428.16Aanbrengen retrograde vulling
  • E3698.56Het trekken van een element met re-implantatie
  • E3784.48Kijkoperatie
  • E4035.20Directe pulpa-overkapping
  • E4214.08Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
  • E4328.16Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
  • E447.04Verwijderen spalk, per element
  • E5142.24Verwijderen van kroon of brug
  • E5235.20Moeilijke wortelkanaalopening
  • E5349.28Verwijderen van wortelstift
  • E5435.20Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
  • E5535.20Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
  • E5649.28Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel
  • E5735.20Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
  • E6056.32Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
  • E6198.56Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting
  • E6263.36Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting
  • E6352.80Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal
  • E6456.32Afsluiting van open wortelpunt
  • E6656.32Wortelkanaalbehandeling van melkelement
  • E7770.40Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
  • E7835.20Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal
  • E8517.60Elektronische lengtebepaling
  • E8695.04Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
  • E8770.40Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
  • E8870.40Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
  • E9056.32Inwendig bleken, eerste zitting
  • E9521.12Inwendig bleken, elke volgende zitting
  • E9788.00Uitwendig bleken per kaak
  • U0518.50Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten
  • U2516.03Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten
  • U3518.50Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten
  • V1584.48Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)
  • V3031.68Aanbrengen van fissuurlak eerste element (sealen)
  • V3517.60Aanbrengen van fissuurlak (sealen) ieder volgend element in dezelfde zitting
  • V407.04Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen
  • V7129.57Eénvlaksvulling amalgaam
  • V7247.17Tweevlaksvulling amalgaam
  • V7361.25Drievlaksvulling amalgaam
  • V7489.41Meervlaksvulling amalgaam
  • V8040.83Aanbrengen eerste wortelkanaalstift
  • V8143.65Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8261.25Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8375.33Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8499.97Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8526.75Aanbrengen van elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
  • V9156.32Eénvlaksvulling composiet
  • V9273.92Tweevlaksvulling composiet
  • V9388.00Drievlaksvulling composiet
  • V94112.64Meervlaksvulling composiet
  • V95176.00Volledig vormherstel tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon)
  • G0938.02Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur
  • G10105.60Niet-standaard beetregistratie
  • G11105.60Scharnierasbepaling
  • G1298.56Centrale relatiebepaling
  • G1370.40Protrale/laterale bepalingen
  • G14633.61Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
  • G1535.20Toeslag voor het behouden van beethoogte
  • G1635.20Therapeutische positiebepaling
  • G2070.40Beetregistratie intra-oraal
  • G21126.72Functieonderzoek kauwstelsel
  • G22253.44Verlengd onderzoek OPD
  • G23112.64Spieractiviteitsmeting en registratie
  • G3370.40Aanbrengen front/hoektandgeleiding
  • G4173.92Consult OPD-therapie A (niet-complex)
  • G43142.21Consult OPD-therapie B (complex)
  • G4477.44Therapeutische injectie
  • G4656.32Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)
  • G4784.48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A
  • G48140.80Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B
  • G62190.08Stabilisatieopbeetplaat
  • G65387.21Indirect planmatig inslijpen
  • G6856.32Reparatie stabilisatieopbeetplaat of beetbeschermingsplaat
  • G6977.44Beetbeschermingsplaat
  • G71352.01Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
  • G7235.20Controlebezoek MRA
  • G7356.32Reparatie MRA met afdruk
  • G7495.04Plaatsen van myofunctionele apparatuur
  • G7570.40Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak
  • G7626.75Consult myofunctionele therapie
  • X1019.71Maken en beoordelen kleine röntgenfoto
  • X1114.78Beoordelen kleine röntgenfoto
  • X2184.48Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto
  • X2284.48Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak
  • X2330.98Beoordelen kaakoverzichtsfoto
  • X2438.02Maken en beoordelen schedelfoto
  • X25239.36Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto
  • X2670.40Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
  • X3428.16Beoordelen schedelfoto
  • Y0116.03Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten
  • Y02Onderlinge dienstverlening ( Maximum )
  • H1152.80Trekken tand of kies
  • H1639.42Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant
  • H217.36Kosten hechtmateriaal
  • H2677.44Hechten weke delen
  • H3384.48Hemisectie van een molaar
  • H3484.48Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak
  • H3584.48Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie
  • H3677.44Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling
  • H37119.68Onderzoek ten behoeve van de uitvoering voor een autotransplantaat behandeling.
  • H38353.09Uitvoeren eerste autotransplantaat
  • H39139.39Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting
  • H4063.36Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
  • H4142.24Verwijderen van het lipbandje of tongriempje
  • H4284.48Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting
  • H43112.64Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting
  • H4477.44Primaire antrumsluiting
  • H5070.40Terugzetten tand of kies, eerste element
  • H5521.12Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting
  • H5998.56Behandeling kaakbreuk, per kaak
  • H6098.56Marsupialisatie
  • H65190.08Primaire sluiting
  • H7098.56Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
  • H75190.08Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak
  • H80133.76Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
  • H85225.28Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
  • H9070.40Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B
  • J001213.70Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie
  • J002120.94Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
  • J01078.06Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling
  • J011120.09Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling
  • J01290.07Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen
  • J013180.13Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen
  • J01454.04Implantaatpositionering op grond van CT-scan
  • J020288.21Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft,
  • J021180.13Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden
  • J022174.13Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak
  • J030102.07Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren
  • J031156.11Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren
  • J03272.05Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren
  • J040275.00Plaatsen eerste implantaat, per kaak
  • J041113.48Plaatsen volgend implantaat in dezelfde kaak
  • J04290.07Plaatsen eerste tandvleesvormer
  • J04342.63Plaatsen volgende tandvleesvormer
  • J04439.63Verwijderen implantaat
  • J045198.14Moeizaam verwijderen implantaat
  • J046274.40Vervangen eerste implantaat
  • J047113.48Vervangen volgend implantaat
  • J048209.55Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant
  • J049611.85Plaatsen van twee implantaten in de tandeloze onderkaak voor een klikgebit
  • J050Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik ( kostprijs )
  • J05124.02Aanbrengen botvervangers in extractie wond
  • J052162.12Prepareren donorplaats
  • J05381.06Toeslag esthetische zone, per kaakhelft
  • J054126.09Bindweefseltransplantaat per donorplaats
  • J055135.10Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie
  • J056138.10Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef
  • J057387.76Kosten implantaat
  • J05812.01Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting
  • J05928.22Grondig submucosaal reinigen implantaat
  • J060312.23Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat
  • J070144.11Plaatsen eerste drukknop
  • J07142.03Plaatsen elke volgende drukknop
  • J072246.18Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak
  • J07378.06Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
  • J080618.45Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit
  • J081402.29Klikgebit in de onderkaak
  • J082402.29Klikgebit in de bovenkaak
  • J083120.09Omvorming tot klikgebit
  • J084156.11Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten
  • J085180.13Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten
  • J086210.15Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten
  • J087102.07Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten
  • J088132.10Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten
  • J089162.12Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten
  • J09066.05Specifiek consult nazorg implantologie
  • J091108.08Uitgebreid consult nazorg implantologie
  • J100168.12Opvullen klikgebit zonder staafdemontage
  • J101210.15Opvullen klikgebit met staafdemontage op twee implantaten
  • J102240.18Opvullen klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten
  • J103270.20Opvullen klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten
  • J10421.12Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk
  • J10566.05Reparatie klikgebit zonder staafdemontage
  • J106126.09Reparatie klikgebit met staafdemontage op twee implantaten
  • J107156.11Reparatie klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten
  • J108186.14Reparatie klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten
  • J10930.02Verwijderen en vervangen drukknop
  • J110168.12Opvullen gedeeltelijk klikgebit
  • J11121.12Eenvoudige reparatie gedeeltelijk klikgebit zonder afdruk
  • J11266.05Reparatie gedeeltelijk klikgebit
  • J180211.20Gedeeltelijk klikgebit van kunststof
  • J181394.25Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame)
  • J183120.09Omvorming van gedeeltelijk kunstgebit of frame tot gedeeltelijk klikgebit
  • J18456.32Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit tot (volledig) klikgebit, met afdruk, per kaak
  • M0115.78Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten
  • M0215.78Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten
  • M0315.78Gebitsreiniging, per vijf minuten
  • M0531.68Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit
  • M307.04Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament
  • M3221.12Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek
  • M4017.60Fluoridebehandeling
  • M6131.68Mondbeschermer of fluoridekap
  • M8061.25Behandeling van witte vlekken, eerste element
  • M8133.79Behandeling van witte vlekken, volgend element
  • P07021.12Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak
  • P07156.32Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak
  • P07256.32Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak
  • P001105.60Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak
  • P002211.20Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak
  • P003288.64Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak
  • P004394.25Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak
  • P020211.20Volledig kunstgebit bovenkaak
  • P021281.60Volledig kunstgebit onderkaak
  • P022457.61Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
  • P023140.80Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak
  • P04076.03Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit
  • P04135.20Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
  • P04270.40Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
  • P04342.24Toeslag voor frontopstelling en/of beetbepaling in aparte zitting
  • P04495.04Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak
  • P04517.60Toeslag immediaat kunstgebit
  • P04656.32Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit
  • P04721.12Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
  • P048105.60Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls
  • P04970.40Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling
  • P06049.28Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak
  • P06149.28Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak
  • P06299.27Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak
  • P06399.97Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak
  • P06486.59Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak
  • P06590.11Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak
  • P066197.12Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak
  • P06735.20Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit
  • P06821.12Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak
  • P06956.32Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak
NVM

 
NVVPKRM

NEEM CONTACT OP

10 Meest voorkomende mondproblemen

Gaatjes voorkomen

Tips tegen gaatjes

Linkpartners

Adres:

Ridderhof 40 2981 ET, Ridderkerk

E-Mail Mondhygiënepraktijk Dentition

 

Telefoon:

0180 - 417847

KvK nummer:
24462058

 
HomeDe MondhygiënistAfspraak makenDe behandelingLinksNieuwsFoldersContact

 

Google maps Dentition

Dentition

Durf te lachen!

Maak een afspraak

Sitemap

dentition durf lachen